Sunday, February 6, 2011

Heterophoria --> Juling Pendam.

Heterophoria adalah juling pendam. Juling pendam adalah juling yag tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Juling pendam adalah normal dan kebanyakaan manusia mengalaminya. Juling pendam terjadi apabila sedikit sisihan pada pandangan penglihatan disebabkan oleh kedua-dua mata tidak mempunyai pandangan axis yang sama ketika melihat objek target.

Juling pendam dapat dikesan dengan :
1) Cover test
2) Maddox rod test
3) the von Graefe Test


cover test- Juling pedam di kesan apabila mata akan ke kiri atau ke kanan ketika di tutup.

No comments:

Post a Comment