Thursday, December 23, 2010

Membulat tekad dan bertawakal~

Bismillah..
"..dan apabila engkau telah berazam(membuat keputusan),maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

(Ali-Imran : 159)

Apabila kita telah menbulat tekad untuk membuat sesuatu,memberi komitmen yang terbaik,maka, bertawakallah kepada Allah kerana Allah sahaja yang menetukan semuanya.

No comments:

Post a Comment