Monday, February 18, 2013

Sedang apa disisi Allah adalah lebih baik

"dan apa sahaja (kekayaan, jawatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa disisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?" (Surah A-Qasas: 60)

No comments:

Post a Comment