Thursday, March 29, 2012

hijau

pandangan hijau berubah coklat
dulunya segar kini menggusarkan

anjing-anjing sudah ibarat kucing
berkeliaran
pagi hari bilik diredah monyet

demi bangunan itu
tempat mereka digadai

akhirnya kita susah

No comments:

Post a Comment